WIE ZIJN WIJ

Wij zij LIFE Winterswijk, een christelijke kerkgemeente gevestigd in Winterswijk.

Even voorstellen!
Leuk dat u een kijkje komt nemen op onze website! Een website met informatie voor gemeenteleden, maar ook voor iedereen die hier “zomaar” eens een kijkje wil nemen.

De voorgangers
Mishaël en Manon Pietersz zijn op 13 maart 2016 ingezegend als voorgangersechtpaar van LIFE Winterswijk naast het voorgangersechtpaar Eli en Francien Pietersz. In de periode van maart tot en met september 2016 hebben ze het leiderschapteam versterkt en werden steeds meer zaken aan hen overgedragen. Op 18 september 2016 hebben Eli en Francien hun ambt als voorgangersechtpaar neergelegd en sindsdien hebben Mishaël en Manon het ambt als voorgangers volledig overgedragen gekregen. Mishaël en Manon zijn sinds de oprichting van Kandil Emas betrokken geweest bij de gemeente.

Op 1 juni 2007 zijn zij getrouwd en zijn toen in Arnhem gaan wonen waar ze samen drie kinderen hebben gekregen: Liv, Nathan en Evra. Ze hebben in Arnhem een aantal jaren in de gemeente Oase te Arnhem gediend. Nadat duidelijk werd dat ze de nieuwe voorgangers van Kandil Emas (later LIFE Winterswijk) zouden worden, zijn ze op 15 augustus 2016 weer naar verhuisd naar Winterswijk.