Project Heart of the House is een inzamelingsproject van onze gemeente LIFE.

We willen geld inzamelen om een aantal investeringen op korte termijn te kunnen doen. We willen een bedrag van 40.000 euro verzamelen en LIFE zal elke euro tot 20.000 euro verdubbelen.

De investeringen zijn:

  • Nieuwe stoelen
  • Verbouwingen van het platte dak en podium
  • Videocamera en een PC
  • Licht en geluid (P.A. systeem)

We vragen naast uw maandelijkse collecte eigenlijk een extra gift. (IBAN NL83 RABO 0132 3900 78 o.v.v. Heart for the House)

De inzameling zal zijn in de maanden maart, april en mei. Gedurende deze periode zullen we u van ‘De stand van zaken’ op de hoogte houden.

We vragen u/je om iets te geven wat God op uw/je hart legt.

Misschien kunt u niet of niet veel geven, er zijn inzamelingsacties die we kunnen organiseren om geld in te zamelen.

Voor een ieder die een Hart voor onze gemeente heeft, Heart fort the House.