LIFE Winterswijk als ANBI

LIFE Winterswijk (voormalig Kandil Emas) heeft bij de Belastingdienst een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd. Met deze beschikking kan zij gebruik maken van een aantal belastingvoordelen bij o.a. erven (geen successierechten), schenken (geen schenkingsrechten) en giften (aftrekbaarheid voor schenker). Zodra de beschikking aan kerkgenootschap LIFE Winterswijk is toegekend, kunt u haar in het ANBI register vinden (via ANBI zoekprogramma).

Klik hier voor Publicatieverplichting van een ANBI  

Als toekomstig ANBI-instelling is LIFE Winterwijk verplicht om een aantal gegevens te publiceren op de website.

Hieronder vindt u de gegevens.

Naam van de Instelling LIFE Winterswijk, Jeugdkerkstraat 12, 7101 DP Winterswijk 

RSIN/Fiscaal nummer Het RSIN nummer is 813052245.

KvK-nummer Het KvK-nummer is 09207075.

Contactgegevens Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina of onder aan de pagina.

Beleidsplan c.q. Missie en Visie Klik hier voor de Missie en Visie van LIFE Winterswijk.

Bestuur en Beloningsbeleid In de oprichtingsakte (artikel 6 lid 1) staat vermeld dat het bestuur wordt bekleed door de voorganger en 2 of meer oudsten. Dit bestuur is belast met geestelijke aangelegenheden van het kerkgenootschap. Naast het genoemde bestuur kent LIFE Winterswijk ook een Dagelijks Bestuur/Financiële Commisie. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris (bestuurslid is vacant). Het is belast met de operationele aangelegenheden van het kerkgenootschap. Het Dagelijks Bestuur/Financiële Commisie vergadert één keer per maand. Hier worden o.a. de maandcijfers besproken. Tevens worden de hierbij gerealiseerde cijfers vergeleken met de begroting. Het Dagelijks Bestuur hanteert functiescheiding.

Financiële verantwoording

Jaarverslagen c.q. Activiteitenverslag

Klik hier voor een overzicht van de Baten en Lasten 2018.

Klik hier voor een overzicht van de Baten en Lasten 2019.

Klik hier voor een overzicht van de Baten en Lasten 2020.

Klik hier voor een overzicht van de Baten en Lasten 2021

Klik hier voor een overzicht van de Baten en Lasten 2022